استانداردها

مک لارن در طراحی و ساخت محصولاتش، کاربردی بودن آنها برای والدین و ایمن و راحت بودن برای کودکان شما را رعایت نموده و در اولویت قرار داده است. به همین دلیل تمامی محصولاتش استانداردهای لازم را دارا است.
شعار همیشگی مک لارن: هر آنچه مادر میخواهد و هر آنچه کودک نیاز دارد، نه تنها یک شعار نیست بلکه تعهد به تعالی و برتری مک لارن است. بر همین اساس مک بیبی هم تلاش بر این مهم دارد و خواهان بهترین ها برای مشتریان و کودکان خود میباشد.