آمادگی برای زایمان

آمادگی برای زایمان

بارداری و زایمان یک فرایند طبیعی است که به دنبال آن مادر دچار تغییرات جسمی و روحی می شود که در صورت حمایت ، این دوران بدون عارضه سپری خواهد شد.اگر مادر حمایت نشود ، این تغییرات می تواند اثرات نامطلوبی بر روی مادر و جنین بگذارد. عدم آگاهی و ترس از ناشناخته های دوران بارداری باعث ایجاد اضطراب در مادران می شود که با افزایش ترشح هورمون های استرس ، احتمال زایمان زودرس ، عدم پیشرفت زایمان و تولد نوزاد کم وزن بیشتر می شود. درتمام کشورهای دنیا اعتقاد بر این است که بایستی ازمیزان مداخلات پزشکی در حین بارداری و زایمان کاسته شود و مادر در طی دوران بارداری و زایمان از حمایت روحی و روانی لازم بر خوردار گردد.  پس توانمندی مادران باردار و خانواده های آن ها و حضور در کلاس های آمادگی برای زایمان راه حل مناسبی برای این مشکل می باشد. هدف نهایی این کلاس ها بهبود سبک زندگی در بارداری ، حین زایمان و تولد نوزاداست که بر پایه حفظ حقوق طبیعی مادر و جنین استوار است . بنابراین شرکت در این کلاس ها منجر به از بین رفتن درد زایمان نخواهد شد ، زیرا طبیعت زایمان درد است .آموزش ها به مادر کمک می کند تا بارداری سالم تر و با عارضه کمتری داشته باشد. ضمن اینکه مادر باردار با کسب مهارت های خود مراقبتی و مدیریت ذهن و جسم قادر خواهد شد تا از پویایی جسمی و روانی بر خوردار گردد. همچنین با ذهنیتی که از درد زایمان کسب خواهد کرد نگرانی های وی در بارداری کاهش یافته ودر مهمترین تجربه زندگی خود نقش فعالی خواهد داشت .

"شرکت کنندگان در کلاس"

مادران باردار: تمامی زنان باردار صرف نظر ازسن ، سواد ،نخست زا یا چند زا بودن و سابقه زایمان قبلی می توانند در کلاس ها شرکت نمایند. مشروط بر اینکه ، مراقبت های دوران بارداری را انجام دهند و ممنوعیتی از نظر متخصص زنان یا مامای مراقبت کننده وی برای حضور در کلاس نداشته باشند. مادران می بایست گواهی معرفی به کلاس را از فرد مراقبت کننده (ماما، پزشک ، متخصص زنان ) دریافت کنند و به مدرس کلاس تحویل دهند. مادر می تواند با یک نفر به عنوان همراه در جلسات آموزشی حضور یابد.

همراه: همراه فردی است که مادر انتخاب می کند تا در کلاس شرکت نموده ، مطالب و مهارت ها را بیاموزد و در تمام مراحل زایمان در کنار وی باشد.همراه می تواند ، مادر ،همسر یا یک ماما باشد.

همسر:درصورت انتخاب همسر به عنوان همراه ، وی می بایست به همراه مادر در کلاس های اختصاصی زوجین ( حداقل ۵ جلسه ) شرکت کند و گواهی مربوطه را دریافت کنند.این در حالی است که بیمارستان شرایط اجازه حضور همسر در بیمارستان راداشته باشد                                                                                                                        

"دوره آموزش"

کلاس های آمادگی برای زایمان از نیمه دوم بارداری (هفته ۲۱ ) شروع میشود و طی ۸ جلسه ادامه می یابد.هر جلسه ۹۰ دقیقه است که شامل ۴۵ دقیقه مباحث تئوری و ۴۵ دقیقه ورزش های دوران بارداری ، تکنیک های تنفسی صحیح ،اصلاح وضعیت بدن ، تن آرامی ، ماساژ درمانی ، نمایش فیلم هایآموزشی و بازدید از محل زایشگاه است . در جلسات سوم و هشتم بهتر است علاوه بر همراه ، همسر نیز حضور داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کلاس های آمادگی برای زایمان به واحدهای ارائه خدمات  مامایی مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید.

" فواید کلاس آمادگی زایمان "

Ø  افزایش اطلاعات در مورد بارداری، زایمان ونگهداری کودک

Ø  کاهش مصرف دارو در بارداری و زایمان

Ø  کاهش استرس و هیجان

Ø  کسب مهارت برای مقابله با درد

Ø  آماده کردن مادر ، پدر واعضای خانواده

Ø  کمک به والدین برای کسب تجربه خوشایند

Øتوانمند سازی و افزایش اعتماد به نفس

"رئوس مطالب هر جلسه"

جلسه اول: اهداف و اصول کلاس ، معارفه ، تغییرات جسمی در بارداری ، بهداشت فردی و سازگار شدن با تغییرات فیزیولوژیک (طبیعی ) در بارداری

جلسه دوم: دوران بارداری با تاکید بر چگونگی مصرف مواد غذایی و توضیح هرم غذایی

جلسه سوم: بهداشت روان ، نقش همسر ، تغییرات خلق و خو در بارداری ، رشد و تکامل جنین و نحوه ارتباط با جنین

جلسه چهارم: علایم هشدار ، تشخیص دردهای طبیعی وغیر طبیعی دوران بارداری ، خونریزی ، لکه بینی ، حرکات جنین ، آبریزش و پارگی کیسه آب

جلسه پنجم:برنامه ریزی برای زایمان ، انتخاب نوع زایمان ، انواع روش های بی دردی و کم دردی در فرایند زایمان ، وسایل لازم برای زایمان و در صورت امکان بازدید از اتاق زایمان یک بیمارستان

جلسه ششم:آشنایی با فرایند و علایم درد زایمان ،آشنایی با مراحل زایمان ، چگونگی خود  مراقبتی در هر یک از مراحل ، نقش هورمون های بارداری در مراحل زایمان و سازگار شدن با درد زایمان

جلسه هفتم:بهداشت و مراقبت پس از زایمان ، علایم هشدار پس از زایمان ، اندوه و افسردگی ، آموزش شیردهی و ورزش های پس از زایمان

جلسه هشتم: بهداشت و مراقبت نوزاد ، آموزش شیردهی ، علایم خطر نوزادی و نمایش فیلم شیردهی

 " تمرینات عملی"  

این تمرینات که در نیم ساعت آخر هر جلسه انجام می شود شامل تمرین های کششی ، تن آرامی ، ماساژ و الگوهای تنفسی است و به مادر کمک می کند با هماهنگ نمودن بدن خود با تغییرات دوران بارداری مشکلات احتمالی ناشی از این تغییرات را به حداقل برساند.                                        

 

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.