کشف استعداد کودک

کشف استعداد کودک

ویژگی نوزاد یک ماهه

روند رشد کودک از روز تولد تا پایان ماه نخست آهسته ولی پیوسته است. فهرست پیشرفت هایی که ملاحظه می کنید فقط برای این است که بدانید اکثر نوزادان در این برهه چه کارهایی می کنند و لزوما به این معنی نیست که فرزند شما بایست دقیقا مطابق لیست رفتار کند. بهترین منبع اطلاعاتی در مورد رشد و سلامتی فرزندتان پزشک او است.
وزن نوزاد که پس از تولد کم شده است دوباره بعد از دو هفته به حالت اول بر می گردد.

– قدش حدود ۳ سانتی متر بلند می شود.

– روزی بین ۱۴ تا ۲۸ گرم وزن اضافه می کند، یعنی تا پایان ماه تقریبا یک کیلو یا ۹۰۰ گرم وزنش زیاد شده است.

– نمی تواند گردنش را صاف نگه دارد و اگر کمکش نکنید سرش دائما به این سو و آن سو می افتد.

– حرکاتش تصادفی و غیر ارادی است. دست و پایش خمیده اند و به راحتی تحریک شده و گریه می کند.

– اگر انگشت خود را نزدیک دستش ببرید آن را می گیرد و رها نمی کند.

– رفلکس مکش او هنوز قوی است و هر چه را درون دهانش بگذارید، می مکد. همچنین اگر چیزی در اطراف دهانش باشد آن را دنبال می کند.

– انتظار داشته باشید ۱۶ ساعت در روز بخوابد.

– در این دوران به شدت نزدیک بین است و تنها چیزهایی را می بیند که در فاصله ۲۰ تا ۳۰ سانتی متری صورتش قرار بگیرند. هنوز نمی تواند اجسام را با چشمانش دنبال کند.

– بند ناف او بین ۱۰ روز تا دو هفته پس از زایمان می افتد.

– او عاشق صورت آدم است و اگر در محدوده دید او قرار بگیرید مدت زیادی به شما خیره خواهد ماند.

– صدای زنانه را دوست دارد. شاید به خاطر این که وقتی در رحم بوده به صدای مادرش عادت کرده است.

 

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.